Hotline - 0931 840 272 - Ship COD nhanh toàn quốc, Địa chỉ : 219 Nguyễn Thiện Thuật, P1, Quận 3, Tp.HCM, Mở cửa 8:00 - 21:00
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

logofinalphukiensieuhot.600.

Điều khoản tham gia thành viên

Lượt xem 1238

khuyen-mai-thanh-vien-phukiensieuhot

Điều 1: Mục đích

-        Thành viên được tích luỹ điểm thông qua việc mua sắm các sản phẩm tại Phukiensieuhot có thể sử dụng tài khoản được tích luỹ để mua các sản phẩm, dịch vụ tại Phukiensieuhot 

-        Thành viên cung cấp thông tin tài khoản thành viên (Số điện thoại/ Email) đã đăng ký để được nhận các thông tin ưu đãi mới (nếu có) và hưởng ưu đãi của Phukiensieuhot dành riêng cho thành viên

-        Mục đích của mọi điều khoản để quy định tất cả quyền, nghĩa vụ của thành viên và các thủ tục để thành viên được sử dụng chính sách thành viên thân thiết do Phukiensieuhot cung cấp.

Điều 2: Định nghĩa

-        Thành viên là các khách hàng chấp thuận điều khoản chương trình, đăng ký thông tin để trở thành thành viên tại Phukiensieuhot được gọi chung là thành viên.

-        Chính sách thành viên là các chính sách chăm sóc do Phukiensieuhot dành riêng cho thành viên, và được gọi chung là chính sách.

-        Tài khoản thành viên là tài khoản tích lũy điểm của thành viên.Mỗi thành viên chỉ có 01 (một) tài khoản, tài khoản sẽ được xác minh dựa trên số điện thoại đăng ký.

-        Điểm là đơn vị tính của các giao dịch chi tiêu thành viên tích lũy tại tài khoản. 

-        Tích lũy chi tiêu là số tiền thành viên đã mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ tại Phukiensieuhot trong kỳ xét hạng 12 tháng theo quy định của Phukiensieuhot và được sử dụng để xét Hạng Thành Viên.

-        Hạng thành viên là cấp bậc mà thành viên được công nhận dựa trên cơ sở số điểm xét hạng mà thành viên đã tích lũy theo quy định. Có 03 (ba) cấp bậc thành viên: Hạng Bạc, Hạng Vàng và Hạng Kim Cương. Tùy thuộc vào tổng tiền chi tiêu thành viên tại Phukiensieuhot mà Hạng thành viên có thể bị thay đổi.

-        Điểm Tích Lũy là điểm thành viên tích lũy theo tỷ lệ do Phukiensieuhot quy định và thông báo khi thành viên mua các sản phẩm hoặc dịch vụ từ Phukiensieuhot và thành viên có thể sử dụng phần điểm hoặc mã giảm giá này để mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ tại shop Phukiensieuhot.

Điều 3: Chính sách Thành viên

  • Chính sách ưu đãi cho thành viên theo cơ chế sau:

✔      Tích lũy chi tiêu: Thành viên sau khi mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ tại Phukiensieuhot sẽ được tích lũy theo quy định và sẽ dựa vào điểm xét hạng để quyết định Hạng Thành Viên và cơ chế ưu đãi thành viên sẽ nhận được (tỉ lê sẽ được tích luỹ sau V.A.T, sau khi trừ các ưu đãi khuyến mãi và sau khi trừ điểm tích lũy sử dụng)  

✔      Tích luỹ và sử dụng Điểm Tích Lũy: Thành viên được sử dụng để mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ tại Phukiensieuhot theo quy định của Phukiensieuhot

✔      Chương trình áp dụng ưu đãi (Cho tất cả thành viên hoặc theo hạng thành viên): Các thành viên có thể sử dụng ưu đãi do Phukiensieuhot đề ra và thông báo trên các kênh truyền thông do Phukiensieuhot quyết định.

Điều 4: Đối tượng và điều kiện đăng ký thành viên

4.1    Đối tượng

-        Mọi khách hàng từ 18 tuổi trở lên đều được trở thành thành viên của Phukiensieuhot , khách hàng sẽ đăng ký thông tin tại cửa hàng Phukiensieuhot hoặc trên website bằng việc điền các thông tin bắt buộc mà Phukiensieuhot đã quy định và đồng ý các điều khoản chấp thuận về thu thập, sử dụng thông tin cá nhân.

-        Thành viên không được phép chuyển đổi, chuyển nhượng tư cách thành viên cho bên thứ ba và không được sử dụng để làm vật bảo đảm.

4.2   Điều kiện đăng ký

-        Khách hàng đăng ký tài khoản thành viên miễn phí tại Phukiensieuhot

-        Khách hàng phải cung cấp đúng & đầy đủ các thông tin cá nhân của mình (Số Điện Thoại, Email, họ và tên là các thông tin mà Phukiensieuhot cần bắt buộc khi đăng ký tài khoản trở thành thành viên)

-        Mỗi cá nhân chỉ được tạo một tài khoản. Thành viên mới sẽ nhận được tin nhắn xác thực qua số điện thoại đăng ký để kích hoạt tài khoản thành công.

Điều 5: Phạm vi sử dụng:

-        Cửa hàng Phukiensieuhot và các cửa hàng đại lý

-        Website Phukiensieuhot

Điều 6: Sử dụng và Quản lý tài khoản thành viên

-        Thành viên phải cung cấp thông tin tài khoản của mình để tích lũy trước khi ra hóa đơn thanh toán.

-        Tài khoản thành viên không được quyền chuyển đổi, chuyển nhượng hay uỷ quyền cho bên thứ ba sử dụng hoặc làm tài sản bảo đảm khi không có sự đồng ý trước của Phukiensieuhot

-        Khi thành viên sử dụng các ưu đãi, điểm tích lũy, dịch vụ hoặc thay đổi thông tin cá nhân, Phukiensieuhot có quyền yêu cầu thành viên xác thực bằng điện thoại để xác nhận.

-        Phukiensieuhot không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại nào đối với thành viên do thành viên vi phạm quy định, hay do thành viên bất cẩn trong việc quản lý tài khoản thành viên.

Điều 7: Tiêu chuẩn xét Hạng Thành Viên

7.1.   Chu kỳ xét hạng:

-        Chu kỳ xét hạng của thành viên là 12 tháng kể từ ngày 07/07/2022.

-        Thời điểm bắt đầu chu kỳ xét hạng tính vào 07/07 hàng năm.

Ví dụ:

-        Thành viên đăng ký 15/01/2021 thì 07/07/2022 sẽ được xét Hạng Thành Viên theo Tích lũy chi tiêu.

-        Thành viên đăng ký 15/06/2022 thì đến 07/07/2023 sẽ được xét Hạng Thành Viên theo Tích lũy chi tiêu.

7.2.   Quy định xét Hạng

-        Thành viên sau khi mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ tại Phukiensieuhot sẽ được tích lũy theo quy định.

-        Tổng chi tiêu cần tích lũy tối thiểu trong mỗi chu kỳ xét hạng đối với mỗi Hạng Thành Viên như sau:

Tích lũy chi tiêu trong 12 tháng (VNĐ)

Từ ngày 20/11/2022

Dưới 5 triệuTừ 5 triệu đến dưới 15 triệuTừ 15 triệu trở lên
Hạng Thành ViênBạcVàngKim Cương

-        Không giới hạn số lần tích lũy.

-        Hệ thống sẽ tự động tích lũy 100% Giá trị Hóa Đơn Thành Viên Thanh Toán vào tài khoản (sau V.A.T và sau khi trừ các ưu đãi khuyến mãi) & sẽ cập nhật vào tài khoản khách sau 3 ngày làm việc kể từ thời điểm khách hàng mua đơn hàng, bắt đầu từ ngày 07/07/2022.

7.3.   Thăng hạng, giữ hạng và hạ hạng

-        Ngay khi thành viên tích lũy chi tiêu đủ theo quy định Phukiensieuhot sau 3 ngày làm việc Hạng Thành Viên sẽ được nâng lên hạng tương ứng.

-        Để duy trì hạng, Thành viên cần tích lũy chi tiêu tối thiểu theo mức quy định xét hạng của Phukiensieuhot trong vòng 12 tháng kể từ ngày bắt đầu 07/07/2022.

-        Nếu thành viên không đáp ứng được các yêu cầu duy trì, Hạng Thành Viên sẽ bị hạ theo từng điều kiện xét hạng tương ứng.

Điều 8: Chi tiết ưu đãi của chính sách Thành viên

8.1.   Chính sách ưu đãi thành viên (Tích luỹ, sử dụng và thời hạn):

 

Ưu Đãi

   Bạc

Vàng

Kim cương

Tích lũy Chi tiêu (hay còn gọi là Điểm Xét Hạng)

100% Giá trị Hóa Đơn Thành Viên Thanh Toán.

(sau V.A.T, sau khi trừ điểm tích lũy sử dụng và sau khi trừ các ưu đãi khuyến mãi)

Tích lũy Điểm (1 đồng = 1 điểm)

(Trên tổng giá trị hóa đơn thanh toán, sau V.AT, sau khi trừ điểm tích lũy sử dụng và sau khi trừ các ưu đãi khuyến mãi )

1%

1.5%

2%

-        Thành viên khi mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ tại Phukiensieuhot sẽ được hưởng ưu đãi theo quy định dưới đây:

8.1.1.  Hình thức tích luỹ điểm

-        Điểm tích lũy sẽ có hiệu lực sau 3 ngày kể từ thời điểm khách hàng mua đơn hàng.

-        Số Điểm Tích Lũy sẽ được tích lũy theo mức ưu đãi của từng hạng trên tổng giá trị hóa đơn thanh toán vào tài khoản thành viên (sau V.AT, sau khi trừ điểm tích lũy sử dụng và sau khi trừ các ưu đãi khuyến mãi)

-        Không giới hạn số lần tích lũy.

-        1 điểm có giá trị tương đương 1 VNĐ khi thanh toán. (1 điểm = 1 đồng)

Ví dụ:

-        Thành viên hạng Bạc chi tiêu lần 1: 500.000VNĐ – tích lũy 1% = 5.000 điểm (sau 3 ngày).

-        Thành viên tiếp tục chi tiêu lần 2: 560.000 VNĐ – tích lũy 1% = 5.600 điểm (sau 3 ngày).

-        Tổng Điểm Tích Lũy được: 10.600 điểm ( Tổng điểm này vẫn chưa đủ để sử dụng)

-        Thành viên tiếp tục chi tiêu lần 3: 5.000.000VNĐ – tích lũy 1% = 50.000 điểm (sau 3 ngày)

-        Tổng Điểm Tích Lũy được: 60.600 điểm.

-        Tổng điểm tích lũy có thể để sử dụng: 60.600 đồng. Và được lên Hạng Vàng.

-        Điểm tích lũy có giá trị sử dụng đến 31/03 năm sau.

8.1.2. Điều kiện áp dụng các ưu đãi

-        Chỉ áp dụng cho thành viên đến sử dụng trực tiếp tại cửa hàng Phukiensieuhot quy định hoặc website (Không tích lũy chi phí giao hàng).

-        Không áp dụng ưu đãi cho thành viên đặt mua qua các ứng dụng khác của các đối tác & các sản thương mại điện từ khác với Phukiensieuhot.net

-        Mỗi thành viên mới đăng ký lần đầu tiên sẽ nhận được quà tặng có hạn sử dụng và được ghi rõ trong nội dung tin.

 

-        Mỗi thành viên khi nâng hạng sẽ nhận được ưu đãi quà tặng đặc quyền theo từng hạng.

-        Trong trường hợp phần tích lũy bị áp thuế hoặc các khoản phí, lệ phí khác theo quy định của cơ quan quản lý có thẩm quyền, thì khoản thuế, phí hoặc/và lệ phí này sẽ do thành viên chịu.

Điều 09:  Cam kết thu thập thông tin cá nhân và bảo mật thông tin cá nhân thành viên

-        Phukiensieuhot sẽ thu thập thông tin cá nhân của thành viên từ thông tin thành viên cung cấp và những thông tin yêu cầu khi đăng ký tài khoản trở thành thành viên.

-        Phukiensieuhot có quyền tổng hợp các thông tin và sử dụng cho các hoạt động tiếp thị nhằm cung cấp những chương trình để chăm sóc thành viên tốt hơn.

-        Thông tin cá nhân mà Phukiensieuhot thu thập từ Thành viên là những thông tin xác định do thành viên cung cấp trong biểu mẫu đăng ký như Số Điện Thoại, Email, họ và tên, ngày sinh, hình ảnh khai sinh, và các thông tin về giao dịch mà Phukiensieuhot thu thập được khi Thành viên sử dụng.

-        Thông tin cá nhân của thành viên được Phukiensieuhot cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Phukiensieuhot không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ thành viên, trừ những trường hợp sau đây: 

-        Trường hợp những thông tin tối thiểu (Họ tên, số điện thoại và email) được yêu cầu tiết lộ để cấp cho nhà cung cấp dịch vụ

-        Trường hợp thông tin cá nhân được tiết lộ cho mục đích thống kê, nghiên cứu, hay hoạt động tiếp thị, với điều kiện là những thông tin này được tiết lộ dưới hình thức mà bằng cách đó không thể nào xác định được bất cứ một người cụ thể nào; hoặc trường hợp tiết lộ thông tin cá nhân theo yêu cầu của pháp luật.

Điều 10: Rút loại và hủy/khóa tư cách thành viên.

-        Bất cứ thành viên nào, vào bất cứ lúc nào, thành viên có thể yêu cầu rút tư cách thành viên bằng văn bản, tin nhắn điện thoại hoặc bằng bất kì phương tiện nào khác do Phukiensieuhot quy định và Phukiensieuhot sẽ hỗ trợ để giải quyết rút tư cách thành viên theo yêu cầu của thành viên.

Phukiensieuhot có quyền huỷ/khóa tư cách thành viên khi có bất cứ một trong những sự kiện sau:

-        Thông tin đăng ký không đúng/không xác thực.

-        Áp dụng/sử dụng chương trình không đúng quy định (trái luật) hoặc mục đích không phù hợp như tích luỹ và sử dụng tài khoản không đúng.

-        Thành viên có liên quan đến các trường hợp bị cấm hoặc trái với trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục như ngăn cản các thành viên khác sử dụng website Phukiensieuhot hoặc ứng dụng Phukiensieuhot hay lạm dụng các thông tin liên quan có từ website khác hoặc vi phạm các nghĩa vụ đã được quy định trong văn bản này.

Việc rút tư cách thành viên hoặc việc huỷ/khóa tư cách thành viên theo quy định sẽ có hiệu lực vào:

-        Ngày thành viên yêu cầu rút tư cách thành viên

-        Ngày thành viên nhận được thông báo huỷ/khóa tư cách thành viên

Điều 11: Xử lý tài khoản khi rút tư cách thành viên

-        Khi Thành viên yêu cầu rút tư cách thành viên, Thành viên không sử dụng hết số điểm đã tích lũy, toàn bộ số điểm sẽ tự động hết hạn.

-        Khi Thành viên bị hủy/khóa theo quy định, số điểm tích lũy sẽ tự động hết hạn.

Điều 12: Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

-        Các thông tin khai sinh sinh nhật của thành viên được thu thập sẽ được lưu trữ trong thời gian tài khoản thành viên còn hiệu lực. Các Thành viên đã xin rút tư cách hoặc tư cách thành viên bị hủy bỏ, sẽ bị xóa và hủy bỏ sau thời gian được quy định của Phukiensieuhot.

Điều 13: Quyền điều chỉnh và bảo vệ thông tin cá nhân của Thành viên

-        Thành viên có thể yêu cầu Phukiensieuhot điều chỉnh thông tin cá nhân khi trường hợp thông tin chưa chính xác hay có sự thay đổi.

-        Khi thành viên có bất cứ thông tin cá nhân cần thay đổi, vui lòng cung cấp hình ảnh/chứng từ liên quan cho Phukiensieuhot đễ hỗ trợ và Phukiensieuhot sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại nào phát sinh do sự bất cẩn của Thành viên.

-        Khi nhận được thông tin từ thành viên (việc hủy hoặc điều chỉnh thông tin), Phukiensieuhot sẽ tiến hành xử lý trong vòng bảy (07) ngày làm việc.

Điều 14: Ủy nhiệm xử lý và quản lý thông tin cá nhân

-        Theo nguyên tắc, Phukiensieuhot sẽ thực hiện các hoạt động liên quan đến việc xử lý và quản lý các thông tin cá nhân thu thập được từ Thành viên, trong trường hợp cần thiết Phukiensieuhot có quyền chỉ định một đơn vị thứ ba tiến hành tất cả hay một phần việc xử lý và quản lý thông tin cá nhân này.

-        Phukiensieuhot có trách nhiệm duy trì hệ thống an ninh bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên.

Điều 15: Thay đổi hoặc chấm dứt Chính sách thành viên

-      Phukiensieuhot có quyền thay đổi cơ cấu và điều khoản chính sách thành viên hoặc chấm dứt chính sách thành viên một (01) phần hoặc chấm dứt toàn bộ chương trình mà không cần báo trước, và có sẽ thông báo cho các Thành viên thông qua bất kỳ phương tiện truyền thông nào của Phukiensieuhot (Website, Facebook, ….)

-        Thành viên sẽ không được hưởng tất ưu đãi chính sách thành viên sau ngày Phukiensieuhot đã thông báo và quy định.

SẢN PHẨM BÁN CHẠY
KHÁCH ĐÃ MUA
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phukiensieuhot.net 

Địa chỉ Shop : 219 Nguyễn Thiện Thuật, P1, Quận 3, Tp.HCM (xem bản đồ)

Hotline mua hàng: 0931840272 

Email: tuonghuy275@gmail.com

Mở cửa: 8:00 - 22:00 (T2-CN)

 

 

THANH TOÁN LINH HOẠT

chinhsachvanchuyenvathanhtoanlinhhoat